+48663356884
tablica 100 1024x1024 - Co to jest tablica setki i jak ją wykorzystać do nauki matematyki

Jak wykorzystać tablicę setki do nauki matematyki

Tablica setki to prosta pomoc, którą można wykorzystać do nauki matematyki.

Jest to tabela o zbudowana z dziesięciu kolumn oraz dziesięciu wierszy wypełniona liczbami od 1 do 100.

Wzór tabeli do wydruku można pobrać klikając przycisk Tablica Setki.

W tym artykule chciałabym opisać jak wykorzystać tablicę setki do nauki matematyki.

Każda z propozycji zawiera informację dla jakiej grupy wiekowej jest przeznaczona.

I. Ćwiczenia w podawaniu kolejności liczb od 1 do 100 w porządku rosnącym i malejącym

Propozycje zabaw przeznaczone są dla dzieci w klasie pierwszej lub drugiej (również zainteresowani matematyką zerówkowicze) oraz
dla wszystkich dzieci, które mają problemy z liczeniem w zakresie 100.

Zabawa 1

Potrzebne: tablica setki, dwa pionki do gry

Polecenia dla dziecka:

Postaw pionek na liczbie 37.

Odlicz od tego miejsca co jeden aż do liczby 49 i postaw tam swój drugi pionek.

Ile pól musi się przesunąć pierwszy pionek by spotkać się z drugim?

Ile pól musi przesunąć pionek drugi by stanąć na polu 28?

.

mat4fun zabawa z tablica setki 1024x1024 - Co to jest tablica setki i jak ją wykorzystać do nauki matematyki

 

Zabawa 2

Potrzebne: tablica setki, dwa pionki do gry

Postaw pionek na liczbie 53. Postaw drugi pionek na liczbie 45. Odlicz kolejno od liczby 53 do liczby 45. Ile pól musi pokonać pionek od pola z liczbą 53 do pola z liczbą 45?

Zabawa 3

Potrzebne: tablica setki, pionek do gry

Postaw swój pionek na liczbie 72. Odlicz kolejno do pola z liczbą 65. Ile pól musi pokonać pionek od pola z liczbą 72 do pola z liczbą 65? Jakim działaniem możesz to obliczyć?

Zabawa 4

Potrzebne: tablica setki, pionek do gry

Mój pionek stoi na polu 36. O ile pól muszę przesunąć pionek, by postawić go na polu z liczbą 41? Sprawdź swoją odpowiedź na tablicy setki.

Takich zabaw można oczywiście wymyślać do woli.

Celem zabaw jest opanowanie kolejności liczb od 1 do 100 w obie strony oraz określanie odległości między liczbami.

II. Wprowadzanie pojęć liczba o 1, o 2, o 10 itd. większa lub mniejsza

Propozycje zabaw przeznaczone są dla dzieci w klasach od 1 do 3 oraz dla wszystkich dzieci, które mają problemy z liczeniem w zakresie 100 orazrozumieniem pojęć liczba o ileś większa lub mniejsza

Zabawa 1

Potrzebne: tablica setki, kredki, czysta kartka

Na tablicy setki zamaluj na niebiesko pole z liczbą 15. Zamaluj na czerwono pole z liczba o 1 większą, a na zielono pole z liczbą
o 1 mniejszą od 15.
Zamaluj na żółto pole z liczbą o 4 mniejszą od 15, a na brązowo pole
z liczbą o 3 większą niż 15.
Jakim działaniem obliczysz liczbę o 3 mniejszą od 15.?
Jakim działaniem obliczysz liczbę o 2 większą od 15?
Zapisz te działania na kartce.

mat4fun zabawa o ile wiecej z tablica setki 1024x1024 - Co to jest tablica setki i jak ją wykorzystać do nauki matematyki

 

Zabawa 2

Potrzebne: tablica setki, kredki, czysta kartka

Na tablicy setki zamaluj na czerwono pole z liczbą o 10 większą od 38, a na zielono pole z liczbą mniejszą o 10 od 38.
Zapisz podane polecania za pomocą działań.

Zabawa 3

Potrzebne: kostka do gry, moneta, kredki.

Zamaluj pole z liczbą 56 na tablicy setki. Rzuć kostka do gry,
a następnie rzuć monetą:
– jeśli wypadnie orzeł to na tablicy zamaluj pole z liczbą większą od 56 o ilość wyrzuconych oczek,
– jeśli wypadnie reszka to zamaluj pole z liczbą mniejszą od 56 o ilość wyrzuconych oczek.
Teraz znów rzuć kostką i monetą i postępuj podobnie jak przed chwilą tylko dla nowo zamalowanej liczby.
Wykonaj co najmniej 10 rzutów kostką i monetą.

 

III. Odkrywanie cech podzielności liczb przez 2, 5, 10

Propozycje ćwiczeń przeznaczone są dla dzieci w klasie 5 oraz starsze, które nie opanowały cech podzielności liczb przez 2, 5 i 10.

Zadanie 1

Potrzebne: tablica setki, kredki

Na tablicy setki zamaluj co drugie pole zaczynając od pola z liczbą dwa.

Liczby, które zamalowałeś nazywamy liczbami parzystymi.

Liczby parzyste dzielą się przez dwa.

Czy widzisz jakieś wspólne cechy zamalowanych liczb?

Jakie cyfry występują w rzędzie jedności w zamalowanych liczbach?

ZASADA:
Liczby podzielne przez dwa mają na końcu cyfrę 0, 2, 4, 6 lub 8

 

mat4fun liczby podzielne przez dwa 1024x1024 - Co to jest tablica setki i jak ją wykorzystać do nauki matematyki

Zadanie 2

Potrzebne: tablica setki, kredki

Na tablicy setki zamaluj co piąte pole zaczynając od pola z liczbą pięć.

Liczby, które zamalowałeś to wielokrotności liczby 5.

Wszystkie te liczby dzielą się przez pięć.

Czy widzisz jakieś wspólne cechy zamalowanych liczb?

Jakie cyfry występują w rzędzie jedności w zamalowanych liczbach?

ZASADA:
Liczby podzielne przez pięć mają na końcu cyfrę 0 lub 5

Zadanie 3

Potrzebne: tablica setki, kredki

Na tablicy setki zamaluj co dziesiąte pole zaczynając od pola z liczbą dziesięć.

Liczby, które zamalowałeś to wielokrotności liczby 10.

Wszystkie te liczby dzielą się przez dziesięć.

Czy widzisz jakieś wspólne cechy zamalowanych liczb?

Jakie cyfry występują w rzędzie jedności w zamalowanych liczbach?

ZASADA:
Liczby podzielne przez dziesięć mają na końcu cyfrę 0.

W podobny sposób możemy wprowadzić wielokrotności liczby 3, 4, 6 i 9. Sformułowanie zasad rozpoznawania liczb podzielnych przez 3, 9 czy 4 nie są już takie proste.

Dla szóstki można podać zasadę: Liczby dzielą sie przez 6 jeśli są podzielne przez 2 i przez 3.

 

IV. Wprowadzenie pojęcia liczby pierwszej

Ćwiczenie przeznaczone jest dla dzieci w klasie 5 oraz starsze, które mają problem z rozpoznaniem liczby pierwszej i złożonej.

Zadanie 1

Potrzebne: tablica setki, kredki

Na tablicy setki wykonaj poniższe polecenia:

  • zamaluj na żółto pole z liczbą 1
  • skreśl wszystkie liczby parzyste oprócz liczby 2,
  • skreśl wielokrotności liczby 3, większe niż 3
  • skreśl wielokrotności liczby 5 większe od liczby 5,
  • skreśl wielokrotności liczby 7, większe niż 7
  • pola z liczbami, które nie zostały skreślone pomaluj na czerwono.

Zamalowane na czerwono liczby nazywamy LICZBAMI PIERWSZYMI – mają one dokładnie dwa dzielniki liczbę 1 i samą siebie.

Skreślone liczby nazywamy LICZBAMI ZŁOŻONYMI, mają co najmniej trzy dzielniki.

Liczba 1 zamalowana na żółto nie jest ani liczbą pierwszą, ani złożoną, tak samo jak liczba 0.

 

mat4fun liczby pierwsze 1024x1024 - Co to jest tablica setki i jak ją wykorzystać do nauki matematyki

V. Ukryte obrazki

Za pomocą ukrytych obrazków można ćwiczyć różne pojęcia matematyczne (np. iloczyn, iloraz, potęga …, tabliczkę mnożenia, działania w pamięci w zakresie 100.

Zapisujemy rózne polecenia dziecku, a ono zaznacza wynik odpowiednim kolorem na tablicy setki i tworzy się obrazek.

Propozycję takiej zabwy możesz otrzymać zapisując się na mój newsletter.

tablica 100 newsletter 1024x1024 - Co to jest tablica setki i jak ją wykorzystać do nauki matematyki