+48663356884

Polecam artykuł Monografia liczby o kształtowaniu się umiejętności matematycznych u dzieci oraz odniesienie do edukacji przedszkolnej matematyki w kontekście nowej podstawy programowej https://www.berdo.org/magazyn